Om studiespesialisering

Studiespesialisering
Alle muligheter åpne!
  • Stor valgfrihet: På Vg2 og Vg3 er halve skoledagen fag du velger selv.
  • Gir generell eller spesiell studiekompetanse (Spesiell studiekompetanse: Noen utdanninger krever spesielle fagkombinasjoner, som regel inne realfag)
  • Rett valg dersom du vet en bestemt utdanning du ønsker etter videregående; for eksempel medisin, ingeniør eller juss.
  • Dersom du ikke har en bestemt utdanning eller et konkret yrke som mål: Ingen andre studieretninger åpner for så mange utdanninger som studiespesialisering; alle muligheter er faktisk åpne!
Programområder:

Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi
Det er mulig å kombinere studiespesialisering med toppidrett både på Vg1, 2 og 3.

Hvordan gjøre valg innen studiespesialisering:
  • Bruk det første året på studiespesialisering til å finne ut hvilke fag du liker best eller tror du vil lykkes best med.
  • Å velge fag du synes virker spennende og som du liker vil være et godt utgangspunkt for å gjennomføre videregående opplæring på en god måte og være en god forberedelse til videre studier.
  • Dersom du velger fag du trives med både gjennom videregående opplæring og i studier på universitets- og høyskolenivå vil du se at å velge studiespesialisering vil være inngangsbillett til mange spennende yrker senere i livet.
Nærmere informasjon om programområdene:
Realfag:

Her finner du fag som matematikk, biologi, fysikk og kjemi. Realfagene beskriver naturen og verden som omgir oss, fra de minste bestanddelene i atomer til stjerner og planeter i verdensrommet. Mange utdanninger krever at du må ett eller flere realfag. Eksempler på dette er medisin-, ingeniør- og sivilingeniørstudier. Hvilke fag som kreves for de forskjellige utdanningene kan du lese om på vilbli.no.

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Her finner du fag som historie og filosofi, rettslære og psykologi, for å nevne noen. På Vg3 kan du også velge å fortsette med fremmedspråket (fransk, tysk eller spansk) du hadde på Vg1 og 2. Fagene i dette programområdet gir deg innsikt i deg selv og samfunnet du lever i. Gode språkkunnskaper er viktig i en globalisert verden.

Studiespesialisering med toppidrett:

Elever på Vg1 studiespesialisering har mulighet til å velge toppidrett her i Kopervik. Dersom du velger toppidrett kommer det i tillegg til de andre fagene dine. Du får dermed 35 timer i uka i stedet for 30 som er det normale. Du kan også velge toppidrett på Vg2 og Vg3.

Fag- og timefordeling for utdanningsprogram studiespesialiserende.

Tallene angir undervisningstimer per uke.

Skjermbilde 2018-12-19 kl. 14.53.19
SSP2
SSp3

I tillegg vil elever på studiespesialiserende kunne velge et fag fra andre programområder i vg2 og vg3:

  • Mediefag:

                 •Bilde  
                 •Grafisk design
                 •Lyddesign
                 •(Medieutvikling)
                 •(Tekst)

       •Idrettsfag:

                •Breddeidrett
                •Toppidrett
                •Friluftsliv

Del denne artikkelen på: