Pedagogisk plattform

Visjon
* Kopervik videregående skole skal skape et inkluderende miljø preget av omsorg og trygghet
* Den enkelte elev skal få videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og fellesskapet
* Skolen skal være en dynamisk og framtidsrettet arbeidsplass for elever og ansatte

kopervik_009

Kopervik videregående skole skal være en moderne arbeidsplass med gode arbeidsvilkår for elever og ansatte.

Skolen skal tilby en individuell tilpasset opplæring til alle elever. Helhetslæring og læring over faggrenser skal stå sentralt. Det er viktig at aktiviserende, varierte og differensierte arbeidsmetoder som blant annet problembasert læring, tverrfaglighet og samarbeidslæring blir brukt.

Eleven skal settes i sentrum for all virksomhet ved skolen. Elevene skal stimuleres til å være aktive, informasjonssøkende og ta ansvar for egen læring. Skolemiljøet skal være preget av at alle er inkludert i fellesskapet.

Lærerrollen vil bestå i å være veileder, tilrettelegger og inspirator i tillegg til å være kunnskapsformidler.

  • Lærerne må i stor grad være tilgjengelige for elevene. Dette er viktig for at elevene skal få veiledning mens problemene er relevante for dem.
  • Det vil stilles store krav til samarbeidsevner og fleksibilitet fra lærerens side.
  • Lærerne må være åpne for dialog med elever, foresatte og kolleger.
  • Skolens ansatte må gå foran med et godt eksempel og møte elever og kolleger med respekt og åpenhet
Del denne artikkelen på: