Beredskapsplan

De videregående skolene kan bli utsatt for trusler eller oppleve dramatiske hendelser som vil kreve en ekstraordinær innsats fra skolens ledelse og ansatte. En beredskapsplan skal sikre at skolen i en gitt situasjon handler adekvat og at en unngår unødvendige diskusjoner om hvem som skal gjøre hva. Planen skal redegjøre for ansvarsforhold internt på skolen og hvordan eksterne ansvarlige skal trekkes inn i krisehåndteringen.

Skolens beredskapsgruppe:

Skolens sentralbordnummer 51 81 41 00
Rektor Bjørn Andersen 95 22 43 86
Rektors stedfortreder Lars Inge Svalland 99 72 12 24
Avdelingsleder Henning Berntsen 90 20 81 58
Avdelingsleder Arne Johnny Lyngholm 97 95 67 77
Avdelingsleder Gudrun Ferkingstad Grimstvedt 94 89 89 08
Avdelingsleder Thoralv Bakke 47 66 79 66
Rådgiver Henny Aarak 95 06 97 90
Rådgiver Vidar Steensnæs 93 23 59 59
PPT Anniken S. R. Hillesland 52 86 46 80
Prest Kopervik menighet 52 85 75 69

 

Beredskapsrom: Beredskapsgruppen møter opp på rektors kontor.

Viktige telefonnummer i Rogaland fylkeskommune:

  • Fylkesrådmann: 51516631
  • Direktør opplæringsavdeling: 51516644/90752620
  • Fylkets informasjonsavdeling: 51516611

 

Oversikt over hendelser

Skolens beredskapsplan skal iverksettes i følgende situasjoner 

  • Ulykker
  • Dødsfall
  • Kriser/katastrofer

Alle ulykker, dødsfall og kriser/katastrofer meldes til kriseleder/rektor.

Ulykker håndteres av skolens beredskapsgruppe. Lege / politi / brannvesen kontaktes ved behov.

Dødsfall håndteres av skolens beredskapsgruppe.

Kriser/Katastrofer håndteres av kriseteam evt. lokal redningssentral/ kommune ved større kriser.

Del denne artikkelen på: