Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal sikre at alle ungdommer med opplæringsrett skal få et tilbud om opplæring som så langt det er mulig skal føre fram til yrkes- eller studiekompetanse.

Hvis du ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass, eller har sluttet før du er ferdig med opplæringen kan du bli kontaktet av Oppfølgingstjenesten og spurt om du trenger hjelp. Med utgangspunkt i dine interesser og behov vil Oppfølgingstjenesten hjelpe deg med å planlegge fremtiden i forhold til opplæring og arbeid. Du kan selvsagt også ta kontakt med Oppfølgingstjenesten for å få hjelp.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Jan Øyvind Snørteland

Telefon 51 92 33 20

Mobil 95 97 44 05

Epost: jan.oeyvind.snorteland@rogfk.no

Les mer på oppfølgingstjenestens egne  nettsider

Del denne artikkelen på: