Informasjon om forsøk orden- og atferdskarakter

Skolen deltar i forsøk angående orden- og atferdskarakter. Info om ordningen finner du i skrivet nedenfor.

Del denne artikkelen på: